KA 100 år”Korpidrottens främsta uppgift är att få med arbetsplatsernas folk i trivsam och hälsobringande motionsidrott”. När Korpen firar 25 år 1969 skriver KA om detta i nummer 3.

KA konstaterar samtidigt att Korpen är äldre, redan 1880 samlades hantverkarna i Landskrona kring rodden. Och att sotarna kom med vid förra sekelskiftet som specialister på akrobatik och brottning.

Enligt reglerna ska korplagen representera den institution där de är anställda. Närmare fem miljoner startade i olika grenar år 1968, nära en miljon var kvinnor.