KA 100 årBakgrunden till beslutet var finska vinterkriget. I Kommunalarbet-aren nr 1/40 pekar också skribenten på att kommunismen i Sovjet står för samma principer när det gäller församlings-, yttrande- och tryckfrihet som nazisterna, som också de vägras bli medlemmar i Kommunal.

Idag, 70 år senare, är läget annorlunda. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet (f d kommunisterna) och Miljöpartiet siktar på att ta tillbaka regeringsmakten i höst i en röd-grön allians.
– Världen ser annorlunda ut, konstaterar Kommunals ordförande Ylva Thörn. Vi har en facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna, och den står fast. Men vi är beredda att ha en dialog och informera alla andra partier om vår syn och våra krav på samhällsutvecklingen.
Hur är det med Sverigedemokraterna?
– Det finns ingen självklar rätt för alla att få vara med i Kom­munal. Sverigedemokrat­ernas värderingar står så långt ifrån Kommunals man kan tänka sig. Det är otänkbart att vi skulle ha Sverigedemokrater som fackliga företrädare i Kommunal. Men om vi ska utesluta medlemmar som står på deras listor kommer förbundsstyrelsen att ta ställning till om det inträffar.