KA 100 årNär 50 procent av mödrarna är ensamstående är daghemmen nödvändiga för att kvinnorna tryggt ska kunna försörja sig. Men inte oväsentligt är, skriver KA, att utomstående lättare upptäcker fel i uppfostran. För-äldrarna är så känslomässigt engagerade att de inte ser barnens fel och ibland inte heller deras förtjänster.
”En unge som i hemmet är ansedd som elak och omöjlig kan i händerna på främmande bli lugn och älskvärd. Därför att den blir behandlad på ett sakligt sätt.”

Det är välkänt att de bästa föräldrarna gärna lyssnar till råd och nya rön, konstaterar KA. Däremot är det svårare att påverka mindre goda uppfostrare.
”Här har daghemmet sin kanske största uppgift. Per­sonalen kan lära och uppmuntra de okunniga.”

Därför borde alla mödrar, oav­sett om de är förvärvsarbetande eller inte, kunna lämna in sina barn på daghem regelbundet. ”Barn behöver långt före skolåldern sysselsättas och lära sig samarbeta.”