KA 100 årFörst 2010 vid sitt 100-års-jubileum gör Kommunal verkligen skäl för namnet kvinnoorganisation. Tre av fyra är kvinnor i förbundsstyrelsen. Två av tre bland de förtroendevalda ute i avdelningarna är kvinnor. Till och med bland ombudsmännen har kvinnorna kommit i kapp. Varannan ombudsman ute i landet är kvinna och på förbunds­kontoret är de kvinnliga ombudsmännen i majoritet.  
Annat var det förr.

Elin Mossberg, första kvinnliga ombudmannen.
Elin Mossberg, den första kvinnliga ombudmannen.
Birthe Josephson
Birthe Josephson ansvarar för jämställdhetsfrågor i Kommunal.

Redan 1955 var det fler kvinnliga än manliga medlemmar i Kommunal. Några år senare, 1958, reflekterar Kommunalarbetarens redaktör Hans Backman kritiskt i sin ledare (nr 17/1958): efter en nyligen avslutad kongress där antalet kvinnliga ombud ökat från 23 till 46: ”Denna hundraprocentiga ökning är glädjande, men borde ha varit mångdubbelt större för att en rättvis proportion, mellan medlemstal och antal ombud, fördelat efter kön skulle ha uppnåtts.”
1960 anställde Kommunal sin första kvinnliga ombudsman. Elin Mossberg. Hon får beröm av Backman redan 1958 för sitt anförande på kongressen när hon talade om ”kvinnornas fackliga problem”.
Men det skulle dröja innan det märktes på den högsta ledningen, att Kommunal var ett kvinnoförbund.
Först 20 år senare valdes en kvinna, Margareta Svens­son, in i förbunds­toppen. Det noterades förstås av Kom­munalarbetaren, utan att tidningen gjorde någon jätteaffär av det.

Ytterligare tio år senare valde Kommunal för första gången en kvinna till förbundsordförandeposten – Lillemor Arvidsson. Kommunal var först av LO-förbunden att utse en kvinna till ordförande.
Då gjorde Kommunalarbetaren en storsatsning och gav ut ett extranummer mitt i sommaren, som fick heta nr 12 1⁄2.
Förutom att Lillemor Arvidsson självklart intervjuas har tidningen en helsida med just pionjären Elin Mossberg. Hennes kommentar till att en kvinna valts till förbundsordförande:
– Nog har jag känt mig tveksam om att den dagen skulle komma.
Bland de förtroendevalda på förbunds- och avdelningsnivå har kvinnorna allt sedan dess ökat sin representation. Idag är männen i minoritet i avdelnings­styrelserna, där två tredjedelar är kvinnor.

Ombudsmannayrket har segslitet fortsatt att vara just ett mannayrke långt in på 00-talet. När KA för snart åtta år sen granskade jämställdheten i organisationen (nr 4/2002) var 59 procent av ombudsmännen i förbund och avdelningar män.
Men i dag har kvinnorna gått förbi. 53 procent av ombudsmännen på förbunds- och avdelningsnivå är kvinnor. Tittar man bara på avdelningsnivå är det nu 50/50.
– Jag tycker att organisationen tål ytterligare några procents fler kvinnor i ombudsmannakåren. Men vi har inget uttalat mål att det ska bli så, säger ombudsman Birthe Josephson.

Könsfördelning inom Kommunal

FÖRBUNDSLEDNINGEN
KVINNOR 50% - MÄN 50%
(2 kvinnor, 2 män)

FÖRBUNDSSTYRELSEN
KVINNOR 85% - MÄN 15%
(11 kvinnor, 2 män)

AVDELNINGSORDFÖRANDENA
KVINNOR 74% - MÄN 26%
(17 kvinnor, 6 män)

AVDELNINGSSTYRELSERNA
KVINNOR 64% - MÄN 36%
(144 kvinnor, 81 män)

OMBUDSMÄNNEN PÅ FÖRBUNDSKONTORET
KVINNOR 59% - MÄN 41%
(32 kvinnor, 22 män)

OMBUDSMÄNNEN I AVDELNINGARNA
KVINNOR 50% - MÄN 50%
(52 kvinnor, 52 män)

OMBUDSMÄN PÅ FÖRBUNDSKONTOR OCH AVDELNINGAR
KVINNOR 53% - MÄN 47%
(84 kvinnor, 74 män)