KA 100 årI början av 1970-talet rapporterar Kommunalarbetaren om köer till gymnasieskolans vårdutbildningar. ”Köerna rymmer flerdubbelt så många elever som får plats och poängkraven är höga”, skriver tidningen i nr 15/1972.

De långa köerna gjorde att elever som inte fick plats eller inte hade tillräckliga betyg för vårdlinjen i stället valde konsumtionslinjen, för att den vägen få möjlighet att arbeta inom vissa omvårdnadsyrken. Kommunal var kritisk till utbildningen då förbundet menade att den inte gav en reell yrkesutbildning.