KA 100 år”Bär och lyft rätt” är titeln på en broschyr som Arbetarskyddsstyrelsen har gett ut.
Där vill man fästa arbetsledarnas uppmärksamhet på vikten av instruktion och betydelsen av att göra de anställda medvetna om hur viktigt det är att förbättra.

Här finns korta råd för enmanslyft. Eftersom vårdhems- och sjukhuspersonal oftare får ryggbesvär finns speciella råd för patientlyft.
Broschyren understryker att de bördor som en person lyfter i det dagliga arbetet inte får ta all kraft i anspråk. Samtidigt, skriver KA, är det fördelaktigt att ibland öva med tyngre lyft för att inte mista formen.

Instruktioner för patientlyft 1957

Etapp 1: Alla tre ställer sig på samma sida om sängen med ena benet något framför det andra i god balansställning. Med böjda knä- och höftleder, utan att svanka, för man armarna helt under patienten så att man med händerna får ett fast grepp om denne. För att underlätta lyftningen drar man patienten så långt ut mot sängkanten som möjligt!
Etapp 2: Därefter lyfter alla på en gång. Samtidigt som man drar den sjuke in mot sig genom att böja armarna samt att böja benen bakåt. Knä och höftleder rätas.
Etapp 3: Med hävrörelser jämkar man sedan upp patienten på sina överarmar.
(Kommunalarbetaren nr 4/1957.)