– För att det är mycket viktigt att kunna ha kvar inflytandet över sitt vardagsliv även när man är äldre och behöver omsorg.

Hemtjänstpersonal är idag väldigt styrda vad de får och ska göra och har väldigt om tid. Kommer det att ändras?
– Äldre personer behöver få ett ökat inflytande över den dagliga hjälpen och personalen behöver få ett ökat inflytande över det dagliga arbetet. Vi vill se en ökad frihet för äldre personer att avgöra när de beviljade insatserna ska utföras. Det kan t.ex. vara att byta städning mot att få hjälp till frisören eller att få en tidning eller bok uppläst. Vid byte av insatser är det nödvändigt att personalen och den äldre personen i sitt möte talar om vad som är möjligt att utföra inom ramen för biståndsbeslutet. Sådana avvägningar ska genomföras bland annat med hänsyn till arbetsmiljön för personalen. Det bygger på förtroende för att den äldre personen själv vet vad hon eller han behöver och på att den enskilde medarbetaren vill och kan ta ansvar.

Kommer hemtjänsten i kommunerna att få mer pengar?
– Regeringen har avsatt ytterligare 17 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och landsting under innevarande år. Så möjligheten finns.

Regeringen har avsatt 90 miljoner kronor  för 2010 och därefter 80 miljoner årligen för att ”implementera värdegrunden” i omsorgen. Vad betyder det konkret?
– Det behövs resurser till bland annat kompetensutveckling av främst arbetsledare och biståndshandläggare, men också till handlednings- och informationsmaterial.