KA 100 årDiskriminering av gravida blev en nyhet i Kommunal­arbet­aren också för 50 år sedan. Tidningen har då en notis med rubriken ”Dyrt försök att kringgå anställningsavtalet”.

Kommunen hade försökt göra sig av med kokerskan som önskade tjänstledighet på grund av att hon blivit gravid.
Arbetsdomstolen gav Kom­mun­al rätt och ogiltigförklarade uppsägningen. Kokerskan hade enligt domstolen rätt att få tillbaka sin gamla tjänst samt full kompensation för förlorad lön under uppsägningen.