KA 100 årDet framgår av ett lantarbetaravtal slutet 1919, redovisat i KA nr 5-6/1919. Villkoren gällde för jordbruksarbet­are anställda vid Eskilstuna stads ålderdomshem. Ar­bets­tiden var 9,5 timme per dag under april till september och 7,5 timme resten av året.

Den kontanta lönen var 1 150 kronor per år för kördrängar samt 900 kronor för en ladugårdskarl. Dess­utom 600 kg råg, 300 kg vete, 200 kg havre, 200 kg korn, 50 kg ärter och 4,5 liter mjölk per dag. Fritt husrum, vedbrand och lyse. Åtta dagars semester om året. Kördrängarna var skyldiga att varje söndag köra prästen till och från ålderdomshemmet.