Cecilia Malmström har föreslagits till posten som kommissionär med ansvar för EU:s asyl- och flyktingpolitik, polissamarbete och brottsbekämpning. I måndags utfrågades hon i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter.
Jag var med under utfrågningen och kunde ställa några frågor till henne. Överlag gjorde hon en bra insats med pålästa och genomtänkta svar och gav ett gott intryck på oss i den socialdemokratiska gruppen.

Men vi har tyvärr kvar frågor kring hur hon tänker sig bekämpa den fruktansvärda sexslavhandeln. Malmström erkände visserligen att det finns ett samband mellan prostitution och handel med människor men sa samtidigt att EU saknar kompetens att göra något på området. Det bådar inte gott inför det att ett nytt förslag till lagstiftning mot människohandel ska presenteras av EU under våren. Vi kan inte fortsätta blunda för det faktum att den efterfrågan vi européer har på tjänster från offer för människohandel i form av sex och billig arbetskraft är en av grundorsakerna till att detta hemska brott ökar i omfattning.

Jag har utsetts till Europaparlamentets ansvariga för arbetet med den nya lagstiftningen om människohandel och lovar att hålla ögonen på Malmström. Jag tänker göra allt jag kan för att EU och medlemsstaterna ska bli bättre på att skydda de svagaste och mest utsatta kvinnorna och barnen från att bli offer för cyniska organiserade brottslingar när de söker ett bättre liv för sig och sina barn.

Anna Hedh
Europaparlamentariker (S)