KA 100 årUnder de 100 åren har det som växer i jorden uppmärksammats. Under 40- och 50-talen när bildreportagen började komma på allvar, var det mest plantager ute i kommuner och på kyrkogårdar som reportagen med svartvita bilder handlade om.

Under 70-talet när layouten gjordes om till ett modernare snitt med möjlighet till fyrfärgstryck på vissa sidor i tidningen, tipsar redaktionen om hur man sköter sina vackra krukväxter. Reportage om de vanligaste blommorna som pelargoner, och till julen amaryllis, började komma med snygga bilder.

I KA nr 22 /1973 hittar vi rubriken ”Opp Amaryllis!” syftandes på Bellmansången med samma namn.