KA 100 årDet visar sig att brandmännen har mellan 144 och 243 timmars fritid i månaden. Men de får inte heller på fritiden lämna staden, de måste rycka in om det börjar brinna eller för att täcka upp för sjukdom. Utöver sin effektiva arbetstid på 6,5 timmar per dygn, ska de resten av dygnet biträda vid eldsläckning, ambulans- och polistransporter, skötsel av hästar och vara telegrafvakter mm.

Ove Halvors
Ove Halvors, ombudsman Kommunal.

Frågan om brandmännens arbetstider diskuteras i Riksdagen i två motioner till Riksdagens andra kammare, 1928, berättas också i KA.
Hur är debatten idag, 70 år senare?
– Idag har brandmännen 42 timmar per vecka, och jobbar då antingen natt eller dagtid, eller 48 timmar och jobbar hela dygn, berättar Ove Halvors, ombudsman på Kommunals förbundskontor. Det är dags att diskutera kortare arbetstid för brandmännen, det har inte hänt något de senaste 25 åren.
Arbetsgivarna vill ta bort bilaga E och använda de 42 timmarna mer fritt. Vad säger du om det?
–Vi vill absolut inte ta bort bilaga E helt, men vi är beredda att diskutera lösningar som gör att bilaga E moderniseras och öppnas för fler alternativ. Nu har vi en viss rytm i hur arbetstiden förläggs, och det är viktigt för brandmännens hälsa.