KA 100 år1957 finns ett reportage om en ny bok av design-drottningen Lena Larsson, som skrivit boken ”Bo Idag”, om hur man möblerar enligt de senaste rönen.

Lätta möbler med stålrör och många ljuspunkter i rummet. ”I vårt klimat är elbelysningen en väsentlig faktor som kan ge rummet rika stämningsvärden.”
Formpressade stolar och matbrickor och flyttbara taburetter för TV-åldern är det senaste.