31 000 skrev på Kommunalarbetarens upprop mot att barnbidraget skulle sänkas med 250 kronor per månad.
Källa: Nr 7/1995.