KA 100 år

Kommunal bildades den 23 januari 1910. Samma år kom den första tidningen ut. Förbundets förtroendeman Ludvig Nordgren var även utgivare och inledde banan som ledarskrivare med ”förvissningen” om att ”denna lilla tidning skall fylla ett behov” och ”mottagas med intresse och förståelse av våra medlemmar.”

”Denna lilla tidning” företräder i dag mer än en halv miljon kommunalare och trycks årligen i mer än 11 miljoner exemplar. KA har haft en självständig chefredaktör och utgivare sedan 1973, den första kvinnan blev Mari­anne Millgårdh 1980. På denna tidnings åsiktstorg handlar det främst om lönen, jobbet, tryggheten och hälsan. Med andra ord om platsen på klasstrappan.

Ensam är du inte stark, ”Därför torde det för varje arbetare stå klart och tydligt att som individ kan man ej påverka arbetsgivaren /—/ att betala ditt arbete så att du därav kan tillbringa ditt liv på ett värdigt sätt”, lyder ledaren 1910, en sanning som står sig väl 2010: I tio­-
års­jubilerande Kommunalarbetaren 1/1929 upprörs Nord­gren av ”f. d arbetaren och arbetarehataren” (och statsministern) Ekman som antagit ”arbetsfredslagar” mot strejker och nobbat en arbetslöshetsförsäkring. ”Sällan har väl ett aktstycke varit ett sådant slag i ansiktet på ett av arbetareklassens livsintressen” som ”på rent borgerligt språk betyder att arbetslösa skola uppge sin och arbetarklassens kamp för bättre villkor för att få arbete till vad pris som helst eller också svälta ihjäl.”

Mer eller mindre tydligt har ledarskribenterna politiskt bekänt sig till reformismen och socialdemokratin, om än med skiftande entusiasm och energi. Något okritiskt omfamnande har det inte handlat om, då S-märkta arbetsgivare varit långtifrån perfekta och gett ledarbränsle till mycket som luftats på denna sida genom åren.

Fackets förmåga att självt skapa bättre villkor har varit en röd tråd genom hundra år. Och även om förhandlandets gråa vardag inte alltid framställts som den stora lyckokicken har 1910 års tro på facket som verktyg för att ”deltaga i dina kamraters frigörelsearbete för en bättre och ljusare tillvaro” stått sig. Kommunalarnas strävanden och drömmar om ett bättre liv kommer fortsätta att inspirera och engagera mig och dem som kommer därefter.