Det är Inspektionen för socialförsäkringen som granskat effekterna av rehabiliteringskedjan, vilken innebär att rätten till fortsatt sjukpenning bedöms vid särskilda tidsgränser.
Inspektionen konstaterar att prövningarna lett till att fler sjuka kommit tillbaka i arbete.

Det är framförallt prövningen efter 180 dagar som gett resultat. Från och med den dagen ska den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden.
Prövningen vid 90 dagar leder också till att fler börjar arbeta, men effekten är inte lika stor och den leder främst till deltidsarbete. Mellan dag 91 och 180 prövas arbetsförmågan mot alla arbetsuppgifter hos den arbetsgivare man har.

Effekten har varit störst i större städer, i mindre kommuner har man inte uppmätt någon effekt alls. Som förklaring till detta ges att mindre städer har en sämre arbetsmarknad vilket ger färre alternativ för den sjukskrivne.
– Jag ser också en tendens till större effekter för äldre än för yngre. De har en bättre förankring på arbetsmarknaden och verkar ha större möjligheter att börja arbeta igen, säger Pathric Hägglund, som är författare till rapporten i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten är det tidsgränserna i sig som påverkar de sjukskrivnas återgång i arbete, och inte främst Försäkringskassans nya arbetsrutiner.
Tidsgränserna vid 90 och 180 dagars sjukskrivning gäller försäkrade som har en anställning. Arbetslösa som är sjukskrivna prövas mot hela arbetsmarknaden från sjukfallets start.