Våren 2008 ville Busslink att tre driftledare skulle börja arbeta i delade pass, kl 05.00 – 08.00 och 12.00 – 16.20, fem sådana pass under en fyraveckorsperiod. Facket, Unionen, hävdade att tjänstemannaavtalet inte gav arbetsgivarna rätt att införa delade pass.
Frågan har nu avgjorts av Arbetsdomstolen.

Domstolen slår fast att det inte finns något i kollektivavtalet eller de enskilda anställningsavtalen som förbjuder delade pass. Därför får Unionen inget skadestånd för brott mot kollektivavtalet.
Ändå får Unionen rätt. De tre driftledarna hade arbetat sedan 1990-talet och frågan måste bedömas utifrån de förhållanden som i praktiken rått på arbetsplatsen, skriver Arbetsdomstolen.
Delade arbetspass hade inte förekommit för tjänstemän tidigare, inte heller för tjänstemän i bussbranschen i övrigt. Därför får de enskilda anställningsavtalen anses ha slutits utifrån förutsättningen att de inte skulle arbeta delade pass.