Det är TCO som undersökt svenska folkets inställning till hur man tror att man klarar sig ekonomiskt om man blir arbetslös en längre tid.
Över hälften, 55 procent, säger att de inte skulle klara sig på a-kassan om de blev av med jobbet. 15 procent tror att de skulle tvingas flytta för att klara ekonomin. I Stockholm och södra Sverige tror fler än var femte tillfrågad att de skulle tvingas flytta.
– A-kassan har försämrats och detta är konsekvensen. Svenska folket litar inte på att a-kassan fungerar, kommenterar Sture Nordh, som är ordförande i TCO undersökningen i ett pressmeddelande.

KA har tidigare skrivit om att a-kassan förvandlats från att ge ett inkomstskydd till att endast ge ett grundskydd för många arbetslösa. I Kommunals a-kassa får till exempel knappt tre av tio ut 80 procent i a-kassa. Sju av tio medlemmar är alltså underförsäkrade.
– Över en halv miljon arbetstagare har lämnat a-kassan och allt fler får ut en allt mindre del av sin lön i ersättning. TCO föreslår att a-kasseavgiften sänks och att taket i a-kassan höjs som ett första steg i att reparera den svenska arbetslöshetsförsäkringen, säger Sture Nordh.
Senast taket i a-kassan höjdes var 1 juli 2002.  Idag ligger taket på 680 kronor per dag.

På uppdrag av TCO har 984 svenskar tillfrågats under perioden 24-27 november 2009. Frågan löd:
”Om du skulle bli arbetslös under en längre tid, tror du då att du kommer att få en tillräckligt hög ersättning från arbetslöshetsförsäkringen så att du klarar dig ekonomiskt under arbetslöshetstiden?”.

Undersökningen

•    32 procent av de tillfrågade tror att de klarar en arbetslöshetsperiod.
•    5 procent svarar att de utan problem skulle klara arbetslösheten ekonomiskt.
•    40 procent tror att de skulle tvingas dra in på viktiga saker.
•    15 procent tror att de skulle tvingas flytta.
•    22 procent av de ensamstående tror att de skulle tvingas flytta.
•    61 procent av kvinnorna som tillfrågats tror inte att a-kassan räcker vid en arbetslöshet.
•    63 procent i gruppen 40-55 år tror inte att de klarar arbetslösheten ekonomiskt.

(Källa: TCO)