– Vi försöker först och främst hitta fram till ett nytt avtal och förhandlingar pågår än så länge, säger Lasse Thörn, Kommunals ombudsman.
Det tycks råda viss osäkerhet både hos Kommunal och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna om huruvida parterna är bundna av fredsplikt när bara en del av avtalet sagts upp. Allt utom själva den delen som gäller löneökningarna för 2010 i avtalet, fortsätter att gälla.
– Vi håller på och tittar på och analyserar det, om vi är bundna av fredsplikt, säger Lasse Thörn.

På Vårdföretagarna är man heller inte helt säkra.
– Det är frågan. De allmänna villkoren består ju. Det går att diskutera faktiskt, säger Lars Nilsson, förhandlare hos Vårdföretagarna.
I ett pågående parallellfall, där Sjöbefälsförbundet varslade om strejk sedan arbetsgivaren sagt upp pensionsavtalet, är det i varje fall ingen hittills som ifrågasatt fackets rätt att ta till stridåtgärder.
Men även om det skulle gå så långt att förhandlingarna mellan Kommunal och Vårdföretagarna strandar, och Kommunal kommer fram till att man har möjlighet att ta till stridsåtgärder, så är det ändå inte säkert att det skulle bli så.
– Det är ett svårt område att ha konflikt på eftersom det drabbar tredje man, säger Lasse Thörn.

Parterna har än så länge bara träffats sporadiskt sedan Vårdföretagarna i höstas sade upp det sista året i löneavtalet, som skulle gett löneökningar med 850 kronor i genomsnitt, räknat på heltid från den 1 januari 2010. Orsaken till att avtalet sades upp var att regeringen inte räknat upp assistansersättningen tillräckligt mycket.
Avtalet berör uppåt 10 000 personliga assistenter i assistansföretag. Kommunal uppskattar att cirka 3 500 av dessa är medlemmar i Kommunal.