Pojkarna använder internet mer och spelar mer.
– Att prata och skriva engelska är bra för inlärningen, det är viktigt att vara aktiv och lita på sin egen förmåga, säger Pia Sundqvist som undersökt hur elever i årskurs nio ägnar sig åt engelska på fritiden.
Av den tid som pojkarna ägnar åt fritidsengelska upptas 43 procent av internet och dataspel. Motsvarande siffra för flickor är 6 procent.
– Skulle tjejer haft samma aktivitet skulle de haft bättre resultat i skolan, totalt sett ligger de bättre till, säger Pia Sundqvist.

Kunskaperna i fritidsengelska har inga kopplingar till faktorer som föräldrarnas utbildning eller om man bor på landet eller i staden. Det är faktorer som ofta påverkar studieresultaten.
– Oavsett bakgrund, kan dataspel och internet vara en väg till studieframgång.