Kommunals skyddsombud Satu Holmqvist gjorde en arbetsmiljöframställan till Norrköpings kommun och tillsammans arbetades en handlingsplan fram.
Den innebär kort och gott att personalen ska få utföra sina arbetsuppgifter.

Enligt planen, som alltså gäller just för relationen mellan mamman, dottern och personalen, ska inte anhörig få vara i rummet när personalen gör sitt omvårdnadsarbete.
Strax före jul fick Holmqvist höra att handlingsplanen inte längre var giltig.
– Enligt reglerna ska parterna vara överens om det, men här sades den upp ensidigt från kommunens sida, säger Holmqvist.
Efter att hon vänt sig till Arbetsmiljöverket om hjälp backade kommunen. Nu gäller planen igen.