I somras varslades 81 anställda inom Gotlands barnomsorg på grund av arbetsbrist. Men personalbehovet kvarstod och många barnskötare erbjöds vikariera på sina egna tjänster. I november lämnade Kommunal in en begäran till barn- och utbildningsförvaltningen där de krävde att alla uppsägningar inom barnomsorgen skulle ogiltigförklaras.

Efter förhandlingar mellan Kommunal och Gotlands kommun beslutade kommunen den 22 december att 12 assistenter och 19 barnskötare som sagts upp ska återanställas.
– Jag är jättenöjd med att vi rodde hem de här 31 tjänsterna men jag skulle gärna se att vi rodde hem de 50 andra också, säger Anne Lindlöf, Kommunals avdelningsordförande på Gotland.

Cathrin Larsson hade jobbat som barnskötare i nästan tolv år när hon blev varslad och under december månad vikarierade hon på sin egen tjänst. Den 22 december fick hon beskedet att hon får tillbaka sin gamla tjänst.
– Det känns jättebra. Men de har inte behandlat oss så väl kommunen. Det har de inte, säger Cathrin Larsson.
Hon får tillbaka sin heltidstjänst på förskolan Mullvaden, något både hon och kollegorna är glada över. Någon arbetsbrist har det aldrig funnits på Mullvaden.
Anne Lindlöf är dock tveksam till att 31 tjänster täcker personalbehovet.
– Enligt kommunen finns det inte ens behov för 31. Men jag påstår att det finns behov för fler.

Kommunal driver nu även frågan om att starta upp en bemanningspol. Under socialförvaltningen finns redan ett resursteam, där äldreomsorgen ingår. Kommunal vill att även barnomsorgen ska ingå i denna pool. Under våren kommer Kommunal sätta sig ned och diskutera frågan med kommunen.