– Det är ett mycket knivigt fall, säger Satu Holmqvist till KA. Dottern har ju rätt att vistas i sin mammas lägenhet som är ett särskilt boende för äldre med stöd.
– Men det är ju också en arbetsplats och vårdpersonal måste ha rätt att i lugn och ro sköta sitt arbete utan att någon utomstående lägger sig i. Dottern har flera gånger hotat personalen med anmälan om de inte gör som hon säger. Hon kritiserar och hånar dem också.
Det här har fört med sig att flera i personalgruppen tycker att det är jobbigt att gå till kvinnan, de har fått ont i magen av rädsla för att utsättas för dotterns agerande.

Satu Holmqvist berättar att hon tillsammans med chefen gjort upp en handlingsplan där det slogs fast att anhörig inte ska få vistas på rummet när omvårdnad pågår och att detta då även gäller nattetid.
Dottern skulle då bli väckt flera gånger per natt och – var det då tänkt – tröttna på att vara där, åtminstone nattetid.
Men strax före jul meddelande områdeschefen att handlingsplanen inte skulle gälla längre. Därmed var man då tillbaka på ruta ett.
Därför anmäldes fallet till Arbetsmiljöverket.
– Det är två lagar som måste fungera tillsammans, säger Satu. Både dotterns rättigheter och personalens.