Det du skriver är så bra
lev vidare varje d’a
Hipp, hipp, huurrra
du känns nästan som ja`
GOTT NYTT ÅR
spill ej tår