Öppen himmel
Nytt liv skuttar ystert kring
Gammelåret nickar trött och ler
Somnar så stilla in i sin sista dröm