Det visar en studie från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
Rapporten visar att en invandrad chef anställer fler invandrare och en infödd chef anställer fler infödda. Skillnaderna märks mest på de minsta arbetsplatserna och bland egenföretagarna. Mest framträdande är det i privat sektor, men finns i alla branscher.

Forskarna ser flera orsaker. En är att infödda har andra nätverk och bättre kontakter. En annan är att chefer har lättare att ta till sig information om personer som liknar dem själva.
Tydligt är också att anställda som har en annan bakgrund än chefen oftare lämnar anställningen under de första två åren.
– Detta pekar på att det i stor utsträckning gäller tidsbegränsade anställningar och att cheferna styr vilka som får sluta, säger forskaren Lena Hensvik i ett pressmeddelande.
Ingångslönen påverkas inte av chefens bakgrund.