och bortom hettan
snön faller tyst och stilla
över bergspasset