Tre ton jord hade tillfälligt lagrats i en låda intill graven som grävts i en sluttning då den rasade ner över mannen.
Nu har domen fallit. Det blev 60 dagsböter vardera för brott mot arbetsmiljölagen, 120 000 för kyrkoherden och 113 000 för kyrkorådets ordförande.
Änkan till den 43-årige omkomne och deras två gemensamma barn får 25 000 kronor vardera.

Kyrkomännen döms i egenskap av ledamöter i kyrkorådet. Tingsrätten slår fast att rådet ansvarar för arbetsmiljön i församlingen. Det innebär en skyldighet att undersöka riskerna i verksamheten och vidta åtgärder om det finns brister. Arbetsgivaren ska se till att de anställda, i detta fall kyrkogårdsarbetaren, har fått tillräckliga instruktioner om arbetet innebär stor risk för ohälsa eller olycksfall.
 
Lunds tingsrätt hävdar i domen att flera misstag gjordes i samband med gravolyckan. Jorden fraktades inte bort från gravens närhet, jordlådan placerades på fel sida av graven och lutade ned mot graven, stämp togs bort innan jorden hade fyllts på och det fanns inte någon stege tillgänglig för att snabbt kunna ta sig upp ur graven.
Olyckan hade undvikits om kyrkorådet hade sett till att den anställde hade rätt kunskap om gravarbete. Därför döms kyrkoherden och kyrkopolitikern.