Det är äldreboendet Lindgården i Broby med 70 platser som säljs ut. Cirka hundra fast anställda kommunalare plus vikarier berörs. Tre andra företag var intresserade: Carema, Förenade Care och ett företag som gått i konkurs och är under rekonstruktion.

En konsult har tillsammans med kommunen gått igenom anbuden, kvalitet och pris. Attendo låg lägst i pris, 31,5 miljoner kr per år, jämfört med Caremas 33,5 och Förenade Cares 36 miljoner kronor.
– Vi vill behålla resten av äldreomsorgen i kommunens regi, det är bra att kunna jämföra vår egen verksamhet med en annan aktörs.
Hur ska Attendo kunna driva Lindgården några miljoner billigare?

– Det är bara en bedömning vi gjort, utifrån den målbild vi själva hade och det anbud Attendo lagt.
Finns det tydliga krav på bemanning i upphandlingen?

– Det kan jag inte svara på utan att gå in i materialet. Men vi kommer att ägna tid åt att gå igenom allt innan kontraktet skrivs på.

Gunnel Sturesson är vice ordförande i Kommunal i Östra Göinge och har förhandlat i frågan.
– Alla har vetat om att upphandling pågår och hållits  informerade. Jag har inte fått några tydliga reaktioner efter det att beskedet kom om att det blev Attendo.
Sektionen i Östra Göinge har varit i kontakt med andra sektioner för att få höra om erfarenheter av Attendo och Carema.
– Det har varit olika erfarenheter, men inte så stora skillnader mot hur det kan vara i kommuner. Utom på en punkt: man får kämpa mer för fackliga rättigheter, det är inte så självklart som i kommunerna.
När kontraktet är klart får Attendo driva Lindgården i fem år, med möjlighet till två års förlängning.