Fyra skolor i Västervik ska städas av ISS och Linköpingsföretaget Exiso AB från årsskiftet. Kommunen vill inte betala för pensionslösningar som skulle kunna underlätta förhandlingarna kring de kommande uppsägningarna. Det är inte bara på grund av den senaste privatiseringen som städare nu kommer att sägas upp, säger Lisbeth Elmér, ordförande i en av Kommunals sektioner i Västervik.
– Det har inte funnits en bra ordning och planering för städningen i kommunen, man har bytt chefer och inte velat arbeta med oss om ”Jobbpusslet” och annat som vi har föreslagit.

Det är borgerlig majoritet i Västervik, och det finns en ambition att konkurrensutsätta både kost- och städverksamheten som kommunen har. Trappstädning och städning av socialkontoret har tidigare lagts ut.
– Man ville skapa chanser för små lokala företag att ta över verksamhet, men det blev inte alls så, säger Lisbeth Elmér. Det blev ISS och ett Norrköpingsföretag som tar över, precis som vi förutspådde.

Kommunen tog också in anbud på skolmaten vid de aktuella skolorna, men nu ser det ut som att kommunens eget alternativ vinner.
– Där fanns lokala cateringföretag som var intresserade, men de har svårt att klara de kvalifikationskrav som kommunen har. Och här fanns inga storföretag som lade anbud.
Västervik var tidigt ute med kvalitetsarbete i städverksamheten, kommunens städare är utbildade och certifierade enligt PRYL.
Ställs samma krav på de entreprenörer som nu ska ta över städningen?

– Nej, säger Anna Liffner på kommunens upphandlingsenhet. Kravet är att städningen ska utföras fackmannamässigt och ha hög kvalitet. Personalen ska ha lämplig utbildning.

På måndag ska Lisbeth Elmér träffa kommunen för att diskutera övertalighet och uppsägningar. Och den 17 november blir det medlemsmöte för städarna, totalt cirka 200 i kommunen. Det är inte klart om några städare kommer att gå över till de nya entreprenörerna.

PRYL står för Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare. Det är ett yrkesbevis och en certifiering med kunskapskrav inom 12 områden. Städare som fått utbildning och klarat proven får ett lokalvårdscertifikat. Efter fem år måste det förnyas.
Kravspecifikationen har utarbetats av ett hundratal representanter från lokalvårdsbranschen.