– Det är enorma resurser som krävs för att ta tillbaka en a-kassa värd namnet. Det blir ett jätteåtagande att komma upp till 80 procents ersättning till 80 procent av löntagarna, sa Sven-Erik Österberg, som var talande från partistyrelsen.

S-kongressen Sven-Erik Österberg
Sven-Erik Österberg talade för partistyrelsen i frågan om a-kassan.

Sven-Erik Österberg höll tillbaka ombuden som talade för de motioner som krävde 90 procents ersättningsnivå i a-kassan. Det gjorde han genom att hänvisa till att Socialdemokraterna tillsammans med LO bildat en grupp som till i vår ska ta fram förslag på hur man ska återuppbygga en stark a-kassa.
– Vi vill inte förekomma arbetsgruppen, sa Sven-Erik Österberg.
Och på den linjen gick också kongressen. Kravet på att skrota karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen hänvisades också till arbetsgruppen med LO.

Flera ombud var uppe och talade om deltidsbegränsningen i a-kassan. Idag är den 75 dagar, Socialdemokraterna har tidigare velat behålla begränsningen om än förlängd till 100 dagar.
Carina Svensson, kommunalare från Skåne, var en av dem som talade för att helt skrota deltidsregeln eftersom den straffar arbetstagarna som inte får heltid istället för arbetsgivarna som inte ger heltid:
– Det kan väl inte vara Socialdemokraternas mening att sätta press på arbetsgivarna genom att straffa arbetstagarna? undrade hon retoriskt.
Följden blev att det under torsdagskvällen aldrig fattades något beslut om deltidsbegränsningen. Förslaget gick till vad som kallas redaktionsutskottet, vilka återkommer med eventuella förändringar av skrivningarna under kongressens gång.

Sven-Erik Österberg medgav ändå att ombudens argumentation varit övertygande.
– Det är ett jättebekymmer idag att så många stämplas ut efter 75 dagar sa han på en pressträff efter debatten, vilket kan tyda på att också den frågan går vidare till S-LO:s arbetsgrupp om a-kassan.
I partistyrelsens politiska riktlinjer konstateras att Socialdemokraterna inte längre kräver en generell arbetstidsförkortning. Några ombud var uppe och ville stryka den skrivningen, men fick avslag på sina förslag.

Efter en kort debatt ställde sig partistyrelsen bakom att Socialdemokraterna ska verka för att förtroendeuppdrag som ersätts med förlorad arbetsförtjänst eller arvode som ersätter lön, ska vara både a-kassegrundande och ingå i arbetsvillkoret för a-kassan.
Partistyrelsen anser att sänkta avgifter till a-kassan har högsta prioritet. Avgifterna till a-kassan ska inte heller vara beroende av risken för arbetslöshet.