Kommunals hjärtefråga sedan lång tid handlar om rätt till heltid. Kraven på lagstiftning har ekat genom åren, men lagstiftning visar sig inte vara en hjärtefråga bland de 43 kommunalare som är ombud på S-kongressen.
De vill liksom S-partistyrelsen låta parterna på arbetsmarknaden lösa frågan om heltid i avtalsrörelsen nästa år. Och om det inte lyckas vill majoriteten att parterna ska få ytterligare chanser innan hotet om lagstiftning ska verkställas. Några av dem är dessutom helt emot en lagstiftning om rätt till heltid.

Sven-Erik Lindestam från Söderhamn hör till dem som vill söka andra vägar. Han anser att det är en sak för arbetsmarknadens parter att komma överens om, även om det krävs fler avtalsrörelser än den som genomförs kommande vår.
– Avtalsvägen är vägen att gå, säger han.
Ungefär en tredjedel av gruppen menar dock att det är dags att det händer något, att det inte går att vänta längre.
– Det är ingen idé att vänta på att frågan ska haverera i ännu en avtalsrörelse. Det har misslyckats att driva igenom det den vägen så många gånger att det inte finns någon anledning att vänta med att lagstifta om rätt till heltid, säger Johan Kanmert, rörläggare från Göteborg.

En fråga som det väntas bli het debatt om på kongressen är möjligheten att plocka ut vinst ur skattefinansierad verksamhet.
Flera motioner vill förbjuda eller i vissa fall begränsa privata utförares (som driver verksamhet med offentliga medel) möjlighet att plocka ut vinst till sina aktieägare. Partistyrelsen har i sina svar menat att ett bättre sätt att komma åt problematiken är att höja kvalitetskraven på utövarna.
Lite drygt hälften av de kongressombud som är medlemmar i Kommunal går på partiledningens linje. Däribland Ruschadaporn Lindmark från Arvidsjaur:
– Om det inte ges möjlighet till någon vinst skulle vi inte få någon som vill driva verksamheten. Det är orealistiskt att ställa sådana krav. Däremot ska vi ställa krav på kvalitet, säger hon.

En som däremot vill se en lagstiftning som förhindrar vinstutdelning är Björn Abelson som är vårdbiträde i Lund.
– Jag tycker att man måste ha en lagstiftning. Att man kan få avkastning på insatta medel är en sak, men det handlar om något helt annat när man börjar använda skattemedel till sådant som de inte är ämnade till. Skattemedel är inte ämnade att gå som vinst till aktieägare, säger Björn Abelson.

Majoriteten av de 43 kommunalarna på kongressen tycker att Socialdemokraterna har gjort rätt som har accepterat de tre första stegen av regeringens jobbskatteavdrag. De anger främst pragmatiska skäl, som att det inte finns någon annan väg och att det inte går att riva upp allt på en gång.
Men till kongressen har det inkommit ett flertal motioner som tycker att systemet med jobbskatteavdrag är djupt orättvist eftersom ersättningar när man är arbetslös, sjuk eller pensionär beskattas högre än inkomsterna för arbete.
Till den kritiska gruppen hör Zenitha Nordfjell från Örnsköldsvik.
– När förslagen presenterats har vi sagt bu, bu, bu men efter ett halvår säger vi bra, bra, bra och då har vi valt att gå helt fel väg. Människor väljer inte att bli sjuka eller arbetslösa, men jobbskatteavdraget ger den attityden och det är en väldigt obehaglig syn på människan.

Vilken fråga som avgör valet nästa år blir jobben och välfärden om man ska tro kongressombuden från Kommunal. Men det finns de som ser andra frågor som viktiga.
Dan Gabrielsson, kyrkogårdsarbetare från Falköping, ska på kongressen försöka få igenom ett skrotande av karensdagen i sjukförsäkringen. Han tror att det skulle kunna bli en valvinnare om hans partikamrater ställer sig bakom den:
– Jag hoppas att Mona Sahlin och partiet förstår vilken kraft det ligger i den frågan. Jag tror den kan vara helt avgörande för många som inte brukar gå och rösta. Det är en könsfråga, en ideologisk fråga och en ekonomisk fråga. Det handlar om att vi tror gott om människor, säger Dan Gabrielsson.
Zenitha Nordfjell menar att den största uppgiften inför valet är att få människor att tro på den egna möjligheten att påverka:
– Alla röster är lika viktiga och väger lika tungt, oavsett varifrån i samhället du kommer. Det är en sanning vi måste få ut.

Kommunalarbetaren har talat med 41 av de 43 kommunalare som är ombud på Socialdemokraternas kongress. Av dem har två inte velat uttrycka sin ståndpunkt då de menar att partiets politik ska formas av kongressen.