– Det är bra att vi får bevis för det vi egentligen visste, säger Anders Willgård, arbetsmiljösamordnare i trafiksektionen i Kommunal Stockholm.
Genom att mäta halten av kvävedioxid som förarna utsattes för, kunde man avgöra hur mycket avgaser med andra farliga ämnen som kom in i bussen.
Värdena ligger under gränsvärdet, men är ändå besvärande och onödigt höga.

När flera hundra nya bussar köptes in i samband med försöket med trängselskatter i Stockholm, valdes Volvobussar där luftintaget sitter nedanför framrutan. Just den frågan uppmärksammades inte.
– Vi märkte snabbt att både förare och passagerare reagerade över lukten från spolarvätskan som kom in i bussen, berättar Anders Willgård. Just det åtgärdade man på något vis.

Huvudskyddsombuden gjorde en inventering för tre år sen av var luftintagen var placerade. De allra flesta var placerade på taket eller högt upp.
– Förr fanns en standard som gällde, i säkert tjugo år har man haft luftintaget på taket. Men i takt med att tillverkarna ville sälja bussar över hela världen gick de ifrån den standard som fanns då.

Anders Willgård berättar också att Kommunal som enda fackförening har påverkat ISO-standarden för bussar när det gäller förarmiljön för bussar i linjetrafik i tätort.
– Det handlar om utrymmet och miljön för förarna. Vi har också påverkat Svensk kollektivtrafik, läns- och lokaltrafikens branschorganisation, i den nya standarden ”Buss 2010”.

Det är yrkeshygieniker vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet som genomfört studien. Avsikten var att undersöka om trängselskatten påverkade mängden avgaser som bussförare utsattes för.
Mätningarna visade att förare i Solna och Sundbyberg hade tydligt högre värden. Fortsatta undersökningar visade att det berodde på att de körde bussar där luftintaget satt lågt. Filter tog inte bort gaserna. Förarna utsattes för avgaser som var 1,7 gånger högre än i luften på de mest trafikerade gatorna i Stockholm.
Forskarna rekommenderar att luftintaget på bussarna placeras på taket.