Mona Sahlin gör sin första partikongress som Socialdemokraternas partiledare på denna kongress som är partiets 36:e i ordningen.
Jobbkongressen som den kallas inleds i Stockholmsmässans lokaler imorgon onsdag med ett tal av Mona Sahlin.
Därefter ska ombuden under fem dagar mangla fram en politik som sedan ska knådas ihop med de frågor Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill driva. Först därefter står det klart vilken politik och vilka frågor den rödgröna oppositionen vill driva i valrörelsen 2010.

Merparten av motionerna som skrivits till kongressen handlar om jobben och välfärden. Av de 43 kommunalare som deltar som ombud är det få som har skrivit någon motion.
En av dem som avstått är rörläggaren Johan Kanmert från Göteborg:
– Jag var rädd att ledningen i sina svar skulle bunta ihop motioner, vilket de har gjort på ett fullkomligt respektlöst sätt. Jag tror inte det är en tillfällighet, jag tror helt enkelt inte att de vill ha några motioner. Ledningen vill ha det så öppet som möjligt för dem själva att styra inriktningen.

Till dem som ändå skrivit motioner till kongressen hör Zenitha Nordfjell från Örnsköldsvik. Hon har skrivit sex stycken. De handlar om avgifter i skolan, rätten till gratis glas i glasögonen för barn, rätten till tolk i arbetslivet, att rösträttsåldern borde vara den samma i kyrkoval som i riksdags-, kommun- och landstingsvalen och två motioner om alkohol.
– Motionerna om alkohol har jag skrivit mer för att provocera och få igång en debatt än att att-satserna ska gå igenom. Vi pratar alldeles för lite om den totala alkoholkonsumtionen, men det skulle verkligen behövas, tycker Zenitha Nordfjell.

Krister Kronlid som arbetar som habiliteringspersonal i Uddevalla har författat två motioner:
– Den ena handlar om att via lagstiftning begränsa nyetablering av religiösa friskolor och friskolor vars enda syfte är att tjäna pengar till aktieägarna. Den andra handlar om att begränsa frisökeriet där föräldrarna kan välja skola åt sina barn i andra områden än i närområdet, vilket har en segregerande effekt.

Mest ambitiös av kommunalarna i motionsskriveriet verkar Sven-Erik Lindestam i Söderhamn ha varit. Han har författat åtta motioner om allt ifrån möjligheterna för kommuner att driva skolor på entreprenad till att nyblivna småföretagare ska få ta med sig trygghetssystemen in i sina entreprenörskap.

Vårdbiträdet Björn Abelson i Lund har också varit flitig och skrivit flera motioner inom miljöområdet samt om att återerövra det offentliga rummet.
En som skrivit en motion, men inte fått med den till kongressen är Elisabeth Björk, oppositionsråd i Norrtälje:
– Jag skrev en motion som handlade om att potensmedel skulle ingå i högkostnadsskyddet, men den blev avslagen av min arbetarkommun.
Socialdemokraternas kongress pågår 28 oktober – 1 november.