Myndigheter som har tillsynsansvar för arbetsmiljön skulle kunna använda ta blodprov på personal för att till exempel utvärdera om åtgärder mot stress haft någon effekt, säger en av forskarna på danska Arbetsmiljöinstitutet till Prevents tidning Arbetsliv.
Det går inte att utläsa något från ett blodprov från en enda individ, däremot från en hel grupp.