Sju anställda inom hemtjänsten i Karlskrona som misstänktes ha fuskat med sina arbetstider tidigare i år på grund av olovlig frånvaro med bibehållen lön har inte gjort något fel. Det uppger Karlskronas kommun på sin hemsida.

Tidigare hade fem anställda avskedats på grund av samma handlande. När detta blev känt anmälde en privatperson i höstas till kommunen att ytterligare sju personer inom hemtjänsten skulle ha varit borta utan lov.

Nu har alla inblandade och chefer intervjuats. Arbetsgruppens tidredovisning, lönesystem och tjänstgöringsrapporter är några av de övriga saker som undersökts. Visserligen finner kommunen att det har funnits brister i frånvarorapporteringen, men det har gällt inrapporteringen i lönesystemet som inte görs av den anställde själv.