SVAR: I 3 § las finns regler om beräkning av anställningstid. Arbetstagaren får räkna varje dag som om ett anställningsförhållande förelegat och alltså även dagar då arbete inte har utförts. Det spelar ingen roll om anställningen är på heltid eller deltid och om det är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Anställningstidens längd har betydelse för bland annat rätten till automatisk tillsvidareanställning om du vikarierat eller haft en allmän visstidsanställning hos en och samma arbetsgivare under minst två år under en fem-årsperiod. Anställningstidens längd har också betydelse för din plats i turordningen, om arbetsgivaren behöver säga upp på grund av arbetsbrist och, om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, din plats i turordningen för att få återanställning.