SVAR: Ja, men det finns en begränsning. Endast 75 dagar av en ersättningsperiod får användas jämsides med deltidsarbete. Om du arbetar lite i en vecka och får ersättning för fyra dagar räknas dessa fyra dagar av från de 75 deltidsdagarna. När de 75 dag-arna är slut får du endast ersättning för de veckor du är helt arbetslös