SVAR: Du får fortsätta på din tid-igare ersättningsperiod under förutsättning att din utbildning är på heltid och att den antingen avslutas efter det att du fyllt 25 år, eller att du arbetat heltid minst fem månader någon gång i livet innan du påbörjade studierna.