LO kommer att kräva höjt löneutrymme på minst x kronor mer per månad dock lägst y procent av avtalsområdets genomsnittslön. Och så pottpengar. Men vad x och y betyder får vi reda på först efter LO-styrelsen möte i november.

Som KA berättat om tidigare är förutom lönehöjningar följade områden prioriterade:
• Rätt till heltid.
• Förstärkning av den anställdes rättigheter vid visstidsanställningar.
• Förhindra att LAS kringgås med hjälp av bemanningsföretag

Vilka de konkreta kraven inom dessa tre områden blir det upp till varje förbund att bestämma.
– Vi måste anpassa kraven efter de branscher där vi har medlemmar, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.
Kommunal har i årtionden krävt att medlemmar inte ska tvingas jobba deltid mot sin vilja. Vad talar för att ni ska framgång nu?
– Man ska aldrig ge upp. Vi har tagit små steg och gjort lokala överenskommelser.  Vi kommer att jobba med heltidsfrågan som en suveränt viktig fråga för oss. Och når vi inte fram får vi återigen ställa krav på lagstiftad rätt till heltid.
Vad kan ni i Kommunal konkret förvänta er för stöd när LO gjort heltidsfrågan till en viktig avtalsfråga?
– Naturligtvis är det en styrka att det är fler som har det här kravet. Nu ser vi att hela arbetsmarknaden förändras och att heltider då byts ut mot deltider i högre grad i flera branscher.

I förra avtalsrörelsen introducerades ordet ”jämställdhetspotter” . Avtalsområden fick extra pengar till löneökningar beroende på hur många lågavlönade kvinnor som de hade. Det blev stridsfråga mellan bland annat IF Metall och Kommunal.
Till slut backade IF Metall och ställde sig bakom potterna. Men efter avtalsrörelse sa IF Metalls ordförande Stefan Löfven ”aldrig mer”.

Nu vill LO ha en annan typ av pott: avtalsområden som har en genomsnittslön lägre än q kronor per månad ska ha z kronor extra.
Det handlar alltså nu om låglönepott oberoende av kön. Med hänvisning till att det är de kvinnodominerade branscher som gynnas av kallar LO även låglönepotterna för ”jämställdhetspotter”.
Kan en jämställdhetspott se ut hur som helst?
–Med den konstruktion som vi diskuterar blir inriktningen den samma. Men det är fler som får ta del. Det här är en jämställdhetspott.
Men ni har tagit bort ”kvinnor” i avtalskravet.
– En stor andel kvinnor kommer att få del av pengarna. Vi gör en kombination, en annan konstruktion, men vi får en bra profil som förra gången.
Frågan om ”kvinnor” gav ju upphov till en tvist med Metall förra gången. Hur kan det som var så fel då vara så rätt nu?
– Den frågan ska du kanske ställa till IF Metall. Det finns en samsyn att vi är i en stor omdaning på hela arbetsmarknaden. Det finns strategiska viktiga ställningstaganden som ligger till grund för våra krav. Jämställdhetspott är en central fråga för den samlade fackföreningsrörelsen för att få en bättre stabilitet i alla sektorer.
Kunde ni inte förra gången ha enat er om dagens typ av potter och sluppit tvisten med Metall?
– Man kan ju alltid med facit i hand diskutera det. Men nu ser vi framåt. Vi har enats om en konstruktion vi tror på och det vi kommer att driva.

IF Metalls ordförande Stefan Löfven anser att de nya potterna stämmer väl med vad han ville ha under förra avtalsrörelsen.
– Den här potten bättre än den tidigare. Den bygger inte på andelen kvinnor utan på löneläge. Lågbetalda inom Kommunal, Handels, Fastighets och Hotel och Restaurang får del av den just för att deras löneläge är lågt. Och det tycker vi är rätt.
– Men vi har samma legitima krav för exempelvis de på tvätten.
Förra gången var det en väldig fajt mellan dig och Kommunals Ylva Thörn om jämställdhetspotterna. Vad har hänt?
– Ja, vi har diskuterat och kommit fram till att det är den här modellen vi vill använda. Kommunal känner sig trygga med att deras medlemmar får del av den extra satsningen och vi känner oss trygga med att även våra lågbetalda kvinnor får det.

LO:s representantskap är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna. Det består av drygt hundra kvinnor och män från LO:s förbund. De flesta av dessa också har representanter i LO:s styrelse som bereder representantskapets ärenden.