Ylva Thörn anser att det ska ske regelrätt upphandling när anställda vill ta över verksamhet.
I stället för att som i Stockholm bara godtyckligt lämna ut den.
– Det är inte ett rättssäkert system, säger hon och syftar på att medborgarna enligt lag har rätt till kvalité på välfärdstjänsterna. I en upphandling prövas den kvalitén och förutsättningarna för att medlemmarna ska få behålla sina jobb, enligt henne.

Hon anser att det i Stockholm handlar om omfördelning av skattepengar till företag, i stället för försiktighet med skattemedel.
– Vi är emot att avknoppa på godtyckliga grunder. Det finns ett tydligt politiskt ställningstagande i Stockolm, att offentligt är fult och privat är bra, och det köper inte jag.

KA har talat med
medlemmar i Kommunal som upplever att de fått bättre arbetsvillkor sedan chefer/personal tog över.
Hur kommenterar du det?
– Jag kan förstå den reaktionen.
Redan i början på 2000-talet berättade privatanställda  hur de kom närmare besluten.
– Min kommentar då var: Varför ser inte kommuner och landsting till att göra en organisation som ger samma effekter? Det går fortfarande alldeles för trögt. Politikerna har inte förstått att förändra sin egen arbetsorganisation och göra den modern. Våra medlemmars kunskaps-törst hålls fortfarande igen i stället för att de får chans att kompetensutveckla sig.

KA har stött på medlemmar som inte vill prata med oss, sedan de blivit avknoppade, därför de blivit mer lojala mot företaget, hur ser du på den utvecklingen?
– Anmärkningsvärt. Vi kommer precis som tidigare att kräva meddelarskydd i den kommande avtalsrörelsen.

Meddelarskydd

Meddelarskydd är ett skydd för personer som lämnar uppgifter till tidningar och andra media.
Meddelarskydd finns i stat, kommuner och landsting.
I en del avtal på den privata sidan har parterna kommit överens om ett visst meddelarskydd.