Karin Hanqvist har vänt sig till EU-kommissionen och har anmält de drygt 25 avknoppningar som har gjorts i Stockholm sedan år 2006.
Enligt EU-fördraget får en medlemsstat inte utge statsstöd till marknadsaktörer.
– Alliansen har troligtvis överlåtit kommunal verksamhet till ett pris långt under marknadsvärdet. Våra skattepengar går in i privata vinstfickor, säger hon.
Hon tycker att kommunen borde ha tagit betalt för kundstocken och den kompetens som personalgruppen har.

Nu avvaktar alla vad EU-kommissionen kommer fram till.
Det kan leda till att de verksamheter som har avknoppats får betala ett högre pris i efterskott.
Eftersom de avknoppade bolagen kan göra så snabb vinst tycker hon inte det är orimligt att de betalar ett högre pris i efterskott.