Anna-Lena Ohlsson är dagbarnvårdare i Tjörns kommun i Bohuslän.

Ingrid Andreasson är barn­skötare och jobbar som dagbarnvård­are på Tjörn. Därmed hör hon till den grupp som Assistutbildningen vänder sig till, det vill säga personal inom förskoleverksamheten som inte är utbildade förskol­lärare. På en lekplats i ett bostadsområde i Kållekärr, mitt på Tjörn i Bohuslän, försöker fyra dagbarnvårdare att hålla uppsikt över ett tiotal livliga barn. Det är en solig höstdag. Under hela våren har dagbarnvårdarna lyssnat till föreläsare och genomfört skriftliga och praktiska uppgifter.
All information och ny kunskap har sedan ventilerats och diskuterats i grupp tillsammans med kollegorna och en mentor.
Ingrid Andreasson har jobbat som barnskötare i 30 år, men tycker ändå att kursen har gett henne mycket.  
– Förutom att man friskar upp minnet generellt med en sådan här kurs, så är det givande att sitta i grupp och tillsammans diskutera vad till exempel en föreläsare har talat om, säger hon.

Kommunens utvecklingssamordnare, Margareta Ringius, var den person som fick upp ögonen för Assist.
Kommunens utvecklingssamordnare, Margareta Ringius, var den person som fick upp ögonen för Assist.
– För vår del har den här kursen varit väldigt positiv och vi kommer att behålla modellen i kommunen och använda den även i andra sammanhang.

I Tjörns kommun finns ett beslut att enbart anställa utbildade förskollärare. Därför har man under några år valt att satsa extra på de redan anställda inom förskoleverksamheten som inte har adekvat utbildning. Tidigare har barnskötare på kommunens förskolor erbjudits olika kompe­tens­utvecklingskurser. Men i år har man riktat in sig på familjedaghemmen. 25 dagbarnvårdare i Kållekärrs­distriktet har under våren gått Assist­kursen.
I utbildningen finns det sju temaområden att välja mellan och minst två måste ingå i kursen. Vilka man väljer är upp till kursdeltagarna. Bland dagbarnvård­arna på Tjörn tyckte man att kommunikation och språk samt estetiska aktiviteter med musik och litteratur var ämnen som behövde studeras extra.  
– När det gäller kommunikation så ändras råden hela tiden så det gäller att vara uppdaterad. Det var en anledning till att vi valde det området. Det var mycket som var rena aha-upplevelser, saker som man lärt sig tidigare men glömt av, berättar barnskötare Solveig Bergman.

Även om kursen
är slut så kommer dagbarnvårdarna att träffa sin mentor vid ytterligare några tillfällen för att hålla liv i de nya kunskaperna. Enligt den utvärdering som gjorts så anser kursdeltagarna att Assistutbildningen gjort dem mer positiva genom att de ser möjligheter i arbetet. De känner sig starkare i yrkesrollen och har blivit mer professionella. De har även fått mer distans till föräldrarna samt rena konkreta tips på olika lekar. Det sistnämnda uppskattar dagbarn­vårdare Anna-Lena Ohlsson:
– Jag använder dagligen rim och ramsor med barnen som jag lärt mig och fått material till på kursen. Nya tips och idéer gör det roligare både för oss dag­barn­vårdare och barnen.

Vad har varit det bästa med kursen?

Ulrika WallbergUlrika Wallberg, under­sköterska.
– För mig som är utbildad undersköterska har det över huvud taget varit positivt eftersom jag inte har någon utbildning. Jag har till exempel lärt mig nya sånger och dans-er och mycket som har med språket att göra. Sen har jag lärt mig hur man kommunicerar med föräldrarna på ett bättre sätt.
 

 

 

Solveig BergmanSol­veig Bergman, barn­skötare.
– Att man upp­dateras och får lära sig något nytt, det behövs alltid. När det handlar om barn och kommunikation så ändras råden hela tiden.

 

 

 

 

Ingrid AndreassonIngrid Andreasson, barn­skötare.
– Möj­lig­heten att tillsammans med mentorn sitta ner i grupp och ventilera det man lärt sig från bland annat föreläsningar.

Detta är Assistutbildningen

Assist är en kompetensutvecklingskurs som bygger på en modell från Sagene utanför Oslo.
Utbildningen genomförs på arbetstid och riktar sig främst till personal inom förskoleverksamheten som inte har någon högre utbildning.
Den EU-finansierade utbildningen bygger på mentorskap, uppföljningar samt skriftliga och praktiska uppgifter.
Förutom Tjörns kommun så har även Motala lockats av Assist­kursen.
Även i Tyskland, Italien och Grekland har man använt sig av utbildningen.