– Hade det varit en annan chef hade jag nog valt att gå tillbaka till kommunen. Men nu har det blivit mer vi-känsla, säger vårdbiträdet Veronica Johansson på Södermalms hemtjänst.
Tre chefer tog förra året över tre hemtjänstområden på Södermalm i Stockholm och kan nu redovisa över en miljon kronor i vinst före skatt.
Det är ett exempel på de så kallade avknoppningar som har skett under senare år i Stock-holm.
Den borgerliga alliansen i Stocholm har fått kritik för att de säljer ut verksamhet för billigt. Nu avvaktar Stockholm den rättsliga prövningen innan det eventuellt blir fler avknoppningar.

Personalen vid Södermalms hemtjänst var till en början inte med på noterna. Kommunals sektion frågade de anställda och bara 11 av 100 var positiva till en avknoppning.
Men för vårdbiträdet Veronica Johansson, 50 år, har det blivit bättre. Visserligen har hon samma arbetsbörda, men kommunens stämpelklocka försvann och hon får jobba var tredje helg. Hon fick behålla sin chef, som hon jobbat tillsammans med sedan lång tid tillbaka.
– Han är en jättebra chef som lyssnar till oss, säger hon och räknar upp allt som de anställda fått: skobidrag, jackor, friskvårds-peng och ibland blir det en och annan fest.
KA skrev om chefen Harry Charalambous 1988, på den tiden han var vårdbiträde. Senare blev han chef inom kommunen.
Trött på alla kommunens omorganisationer och långa beslutsvägar tog han chansen att ta över en av enheterna.
– Nu har vi möjlighet att utveckla vår egen verksamhet, berättar han.

90 av de anställda har gått på utbildning i kost- och nutrition. De gamla kan välja om de vill ha enklare matlagning i hemmet. Nästa steg är demensutbildning.
Efter skatt och avskrivningar återstår cirka 500 000 av vinsten och den återinvesteras.
– Vi behöver ha resurser för att möta en eventuell nedgång och för att satsa mera.
Att hemtjänsten gått i vinst beror bland annat på att de inte har de kostnader för administration, centrala tjänstemän och politiker som kommunens enheter har, så kallade overheadkostnader. Harry Charalambous blir lite ledsen över diskussionen om att hans företag gör orimliga vinster.
– Det säger sig självt att man inte ska ta ut jättestor vinst men vi kan inte driva verksamheten gratis eller med förlust.

Även när det gäller Vantörs hemtjänst tog två chefer över. Här landade vinsten på hela 5,4 miljoner kronor före skatt.
Hur kunde den bli så hög?
Anna-Maria Criss, en av cheferna säger:
– Vi sköter det mesta av administrationen själva, förutom viss lönehantering. Den sköts av en bokföringsfirma i Norrköping. Det är billigare än att köpa tjänsten i Stockholm. Vi är inte bundna av kommunens upphandlingsavtal.
Precis som på Södermalm slipper de overheadkostnader.
De båda cheferna har också skaffat ett planeringssystem, för att effektivare matcha medarbetarnas tid mot kundernas behov. Minskad tid för morgonmöte kommer nu kunderna tillgodo. Detta motsvarar två och en halv årsarbetare.

Kvällspatrullen hämtar matlådor, en tjänst som köptes in tidigare.
Hemtjänsten har lika många anställda som tidigare och de som vill får arbeta heltid. Lönerna ligger något över snittet för kommunen.
– Första året har vi varit i ett uppbyggnadsskede och har inte haft möjlighet att satsa så mycket på utbildning och utveckling, säger Anna-Maria Criss.
Efter skatt och avskrivningar är vinsten 2,9 miljoner kronor och den kommer att återinvesteras i verksamheten.

Avknoppning hemtjänst

Södermalms hemtjänst med 155 anställda har en omsättning på över 57 miljoner kronor.
Förra årets vinst efter skatt och avskrivningar blev 513 000 kronor.
De tre cheferna som tog över verksamheten köpte inventarierna för 300 000 kronor.
Vantörs hemtjänst har 49 anställda och en omsättning på nära 25 miljoner kronor. Vinst efter skatt och avskrivningar: 2,9 miljoner kronor.
De två cheferna som tog över köpte inventarierna för 69 000 kronor.

Fall för Regeringsrätten

Kammarrätten har slagit fast att avknoppningen av Vantörs hemtjänst var olaglig.
Ärendet ligger nu i Regeringsrätten.
Staden har bara tagit betalt för inventarierna och blivit anmälda till EU-kommissionen.
Kundstock och personalens kompetens borde betinga ett större marknadsvärde, anser oppositionen (S,V och MP).
Stockholms stad har satt stopp för avknoppningar tills vidare och avvaktar domslut.