SVAR: Det finns inget rakt svar på din fråga. ”Vägande skäl” är ett begrepp som finns bland annat i kollektivavtal när det gäller omplacering av personal. Det handlar om att väga arbetstagarens vilja att vara kvar på arbetsplatsen mot arbetsgivarens ansvar. Ett exempel på när en hel arbetsgrupp kan splittras är om det finns en stark osämja i gruppen med mobbning eller liknande och arbetsgivaren har försökt lösa problemet, men problemet ändå finns kvar. Arbetsgivaren är skyldig att agera ur ett arbets-miljöperspektiv och då kan lösningen bli att hela gruppen splittras. Eftersom din fråga är allmänt hållen ger jag bara ett exempel ovan och antar att huvudskydds-ombudet som var involverad ger er förklaringar och stöd.