Pojken Boj registrerar allt när pappa kommer in genom dörren. Är han tyst? Är han lugn? Inne i Bojs pappa finns Den Arge som vill komma ut och Boj är ett känslospröt som uppfattar varje steg på vägen.
Bojs hjärta rusar i kroppen, benen darrar. Men inget kan stoppa Den Arge när han kommer.

I bilderboken ”Den Arge” av norska paret Gro Dahle och Svein Nyhus får känslorna och rädslan utrymme i både ord och bild.
– Jag har försökt ha med så konkreta detaljer som möjligt för att förankra upplevelsen, för att göra det lättare att identifiera sig och lättare att förstå det som sker. Misshandel är tabubelagt, hemligt och abstrakt för många. Jag har försökt få läsaren att känna det och förstå via kroppen sin, säger Gro Dahle.
Boken kom till efter att en familjerådgivare som arbetade med barn som upplevt våld ville ha en bok kring temat.
– Inför boken läste jag barns berättelser om sina upplevelser och där fanns många konkreta beskrivningar av vad som sker i kroppen. Alla konkreta detaljer i boken är hämtade från barnens berättelser.
I Bojs pappa tar Den Arge till slut över. De stora bildsidorna blir orangeröda. Pappan har glöd i ögonen. Sedan hör Boj allt genom väggen. Mammans gråt. Mammans skrik.

Den här boken går verkligen in i kroppen på en när man läser. Som när Boj försöker söka frid i en fantasi med ljusa färger och en vit hund som skäller och skrattar medan mamman skriker på andra sidan väggen.
”Den Arge” kom ut på svenska för några månader sedan. Kritiken har varit mycket god. Men när boken gavs ut i Norge var meningarna delade.
Några menade att barn inte borde läsa den, medan många psykologer och andra som arbetade med barn sade tvärtemot, att alla barn borde läsa den.
– Alla barn har någon i sin klass som upplevt våld. Och de borde vara på det klara med hur det kan vara om någon kompis berättar, säger Gro Dahle.

Boken har ”ett lyckligt slut” av sagokaraktär. Men poängen är att Boj berättar. Att han bryter bojorna som ett barns lojalitet mot sina föräldrar alltid innebär.
Han skriver ett brev till kungen.
– Jag ville visa att ett happy end inte är orealistiskt. Men idag ångrar jag att jag har med kungen. Jag skulle ha stoppat med att han skrev ett brev, mer öppet, men inte till kungen även om det fungerar på barnen.
”Den Arge” ges ut av Daidalos förlag.

Ring 020-786 786!

Behöver du hjälp?
Rädda Barnen har en föräldratelefon, 020-786 786.
För den som hellre vill skicka e-post går det bra att göra via Rädda Barnens hemsida: www.rb.se.