I mars träffades ett förslag till överenskommelse mellan bemanningsföretagen och LO. Det handlar om kompletteringar till det bemanningsavtal som redan gäller mellan parterna.
Överenskommelsen var tänkt att gälla från den 1 oktober i år. Men då krävdes att Kommunal och alla andra LO–förbund innan dess godkände förslaget. Så blev det inte.

I våras vann Byggnads en dom i arbetsdomstolen, i det så kallade Rimecmålet. Domen säger att det är löneläget på orten för jämförbara grupper som ska vara vägledande när lönen bestäms för inhyrd personal. Detta har betydelse när kundföretaget saknar egna anställda.
Domen är bättre för facken än förslaget till överenskommelse, som säger att lönen ska sättas enligt avtal för jämförbara grupper när kundföretaget saknar egna anställda. Därför ville LO–förbunden ändra i överenskommelsen enligt den princip som arbetsdomstolen har slagit fast.

Detta har nu bemanningsföretagen sagt nej till. Arbetsgivarna är kritiska till LO–förbundens agerande som ”strider mot all vedertagen praxis på den svenska arbetsmarknaden” när de vill ändra i en redan träffad överenskommelse. Bemanningsföretagen ifrågasätter därför fackens trovärdighet.

Men LO tycker att det är förvånande att arbetsgivarna säger nej till att försöka träffa ett nytt avtal som också skulle ha löst problemet med att sätta rätt lön för inhyrd personal i kundföretag som har egna anställda. I dag tvingas bemanningsföretagen ofta i efterhand justera lönen på grund av oklara regler för lönesättningen.
Det nuvarande bemanningsavtalet fortsätter nu att gälla utan ändringar till och med den 30 april nästa år. Innan dess får LO och bemanningsföretagen på nytt försöka enas om ett nytt avtal.

Bemanningsföretagen tillhör branschorganisationen Almega som är en del av Svenskt Näringsliv.