Det är inget enkelt ämne hon tar sig an, psykologen och den KBT-inriktade psykoterapeut som skrivit denna kloka bok om den känslofyllda och känslostyrda människan.

I sex kapitel delar hon med sig av egna och andras kunskaper om hur biologi och omgivning samverkar till att tända och släcka de ständiga och skiftande impulser som får oss att bli ömsom glada, olustiga, sorgsna, rädda, arga, misstänksamma, och muntra. Känslor är som väder, de kommer och går och det gäller att förstå, acceptera och hantera dem på bästa sätt.
Samt inte minst att kunna samspela med andra, ”acceptera  den grundläggande ensamheten, samtidigt som vi sträcker oss så långt vi kan mot andra – mot delandet av upplevelser och erfarenheter,  mot  gemenskap i den form och grad som vi själva önskar.” (s.100)

Hur ska vi då handskas med alla de motstridiga och ofta obegripliga reaktioner i kropp och själ som de ständigt skiftande  känslorna utlöser? Hur ska vi bli förstådda och nå fram till andra med samma krav? 
Kåver ger inga recept för evig harmoni, men de vidsynta och hjälpsamma  kapitlen, i synnerhet de praktiskt inriktade i slutet av boken, ger kunskaper och verktyg  att navigera lite säkrare när det blåser upp.