– Det finns ingen given kundstock inom till exempel hemtjänsten, eftersom brukarna kan välja mellan stadens 70 utförare. De anställda kan välja att arbeta hos den som tar över verksamheten (avknoppning) eller stanna inom kommunen. Frågan om hur man ska värdera offentlig verksamhet är därför komplex.

Vad händer nu? Har man inte satt personal som tagit över verksamhet på pottkanten?
– Vi ser över våra riktlinjer igen, vilket vi gjorde när utredningarna från statskontoret och SKL kom förra året. Vi införde avknoppning för att ge personal, inte minst kvinnor, möjlighet att förverkliga egna idéer. Vi behöver ha fler kvinnliga företagare.

Kommer personal hädanefter att kunna ta över sådant som hemtjänst och förskolor?
– Medar-betarna har fortsatt möjligheten att lägga anbud när LOV används genom så kallad auktorisering.
Förskolan undantas. Staden ska göra en kartläggning hur det ser ut i alla stadsdelar med mångfald och valfrihet. Staden har kostnader för administration, tjänstemän och politiker, som inte privata företag har.

Är kostnaderna för stora?
– Staden arbetar ständigt med att effektivisera administrationen och vi vet att vi får överskott inom den ibland. LEAN är ett kvalitetsprojekt för att förbättra flödena inom administrationen. Staden har säkert också en del att lära av de duktiga medarbetare som tagit över verksamhet.