Förskolechefen Lena Ström fick ta över fyra förskolor i Årsta i Stockholm. Företaget heter Kulturkrabaten. Hon har kunnat ta ut 3,2 miljoner kronor i vinst och ett styrelsearvode på 850 000 till sig och sina familjemedlemmar.
Föräldrar har reagerat och oppositionen är rasande över att man kan göra miljonklipp på medborgarnas pengar.

Det har varit stor personalomsättning bland förskollärarna. Men personalen har nu skickat ut ett brev där de dementerar vissa rykten som florerar i media och framhåller att kvalitén förbättrats och all personal fått kompetensutveckling.
Det har inte avspeglat sig i stora lönepåslag. Helené Zallin tycker inte att det är fel med olika verksamheter, typ föräldrakooperativ.
– Men det är fel om förskolor tillåts göra vinst på mina skattepengar.

Helt andra förutsättningar har kooperativet Grindslanten som avknoppades förra året. (KA nr 12/08.) De anställda tröttnade på en omorganisation och trögheten inom kommunen.
– Lite överdrivet kan jag säga att om jag behövde köpa en slev till köket skulle jag fråga biträdande chefen som i sin tur skulle fråga högsta hönset och sedan vända sig till mig för att ge mig godkänt att köpa sleven, sa Marianne Forsman som ansvarar för köket.
Nu är alla delaktiga och alla är chefer. Personalen har tagit ut en liten summa i bonus, för att kunna höja lönerna. De frös lönerna förra året för att klara verksamheten.
– Det vi har fått rör sig om en vanlig löneförhöjning, säger Marianne Forsman, som även representerar Kommunal.
Nu ligger de ganska normalt i förhållande till övriga arbetsmarknaden.
Vinsten är under 100 000  kronor.
– Vi behöver fräscha upp hallen så det är en trevlig omgivning. Och satsa på maten säger Maria Geijer, som fungerar som verksamhetsansvarig.